Polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego AmCarParts.pl są przetwarzane przez Innovative Media Michał Świderski, z siedzibą Sowińskiego 1, 05-402 Otwock, NIP 5322001746, REGON 147352239, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

 

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach :

a) realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego AmCarParts.pl,

b) rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),

c) przekazywania informacji marketingowych,

d) realizacji płatności przez Agentów Rozliczeniowych DotPay, PayU, PayPal, które sa również Administratorami Danych Osobowych,

e) realizacji przesyłki firmom kurierskim. Poczcie Polskiej, InPost

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez AmCarParts.pl danych osobowych może uniemożliwić AmCarParts.pl świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym AmCarParts.pl.

Powierzając AmCarParts.pl swoje dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane w koncie Klienta mogą być przez Klienta samodzielnie edytowane i usuwane (panel MOJE KONTO). Klient może zwrócić się do AmCarParts.pl z żądaniem usunięcia swojego konta poprzez wysłanie informacji na panel KONTAKT z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym AmCarParts.pl.

2. Zasady bezpieczeństwa

AmCarParts.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, pamiętaj o:

1. ustanowieniu loginu i trudnego, alfanumerycznego hasła do Twojego konta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter,

2. wylogowaniu się ze strony AmCarParts.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu materiałów itp.),

3. zachowaniu loginu i hasła do swojego konta w tajemnicy, w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) osobom trzecim,

4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów,

5. korzystaniu ze sklepu AmCarParts.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie,

6. nie zapamiętywaniu danych na obcym komputerze i usunięciu historii przeglądanych stron.